Tekstilinių stropų tech. informacija

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojimas nepalankiomis sąlygomis

Nepalankios sąlygos arba naudojimo pavojai
Medžiagos, iš kurių gaminami stropai, yra skirtingai atsparios chemikalams. Toliau aprašomas sintetinių pluoštų atsparumas chemikalams:
a) poliesteris (PES) yra atsparus daugumai mineralinių rūgščių, tačiau jį gali pažeisti šarmai;
b) poliamidai (PA) yra praktiškai atsparūs šarmų poveikiui, tačiau juos veikia mineralinės rūgštys;
c) polipropilenui (PP) šarmų ir rūgščių poveikis yra minimalus, todėl jis gali būti naudojamas ten, kur reikalingas geresnis atsparumas chemikalams, išskyrus tirpiklius.

Garuodami paprastai nekenksmingi rūgščių ir šarmų tirpalai gali smarkiai koncentruotis bei sugadinti stropus. Užterštus stropus reikia tuoj pat atkabinti, praskalauti šaltu vandeniu, leisti savaime išdžiūti ir kreiptis į kompetentingą asmenį, kad atliktų patikrą.

Stropų su 8/10 klasės tvirtinimo detalėmis ir daugiašakių stropų su 8/10 klasės pagrindinėmis grandimis nereikėtų naudoti rūgščioje aplinkoje. Rūgštys ir jų garai sukelia 8–10 klasės metalo vandenilinį trapumą. Jeigu tikėtinas sąlytis su chemikalais, reikėtų pasitarti su CERTEX.

Temperatūros poveikis
Stropų tinkamumo naudoti ir laikymo temperatūrų ribos:
a) poliesteris ir poliamidas nuo -40 °C iki +100 °C;
b) polipropilenas nuo -40 °C iki +80 °C.

Žemoje temperatūroje drėgmė pavirs apledėjimu, tai gali pažeisti stropą iš vidaus. Be to, ledas mažina stropo lankstumą, ekstremaliais atvejais gali būti neįmanoma dirbti.

Šios ribos priklauso nuo aplinkos cheminės sudėties, todėl reikia pasitarti su CERTEX.

Stropams išdžiovinti galima netiesiogiai pašildyti aplinką pagal nurodytas temperatūros ribas.

Ultravioletinės spinduliuotės poveikis
Dirbtiniai pluoštai, iš kurių gaminami stropai, yra jautrūs ultravioletinės spinduliuotės ardančiam poveikiui, todėl jų negalima laikyti tiesioginėje saulės šviesoje ir ultravioletinėje spinduliuotėje.

Prieš pradedant naudoti

Prieš pradedant naudoti stropą, reikia užtikrinti, kad:
a) stropas tiksliai atitinka tai, kas nurodyta užsakyme;
b) yra gamintojo sertifikatas;
c) ant stropo nurodyti identifikaciniai duomenys ir RDA atitinka sertifikate esančius duomenis;
d) stropas tinkamai prižiūrėtas;
e) stropas tinka numatytam kėlimui.

Naudojimo sauga

Paruošimas
Renkantis ir užsakant apvaliuosius ar juostinius stropus, reikėtų įvertinti konkrečias kėlimo ribines apkrovas, atsižvelgiant į krovinio pobūdį ir kėlimo būdą. Teisingas pasirinkimas priklauso nuo krovinio pobūdžio, dydžio, formos ir svorio bei numatyto kėlimo būdo ir darbinės aplinkos.

Reikia pasirinkti pakankamai tvirtą ir naudojimo būdui pritaikyto ilgio stropą. Jeigu naudojami keli stropai, jie turi būti vienodi. Aplinka, kurioje vykdomi kėlimo darbai, neturi neigiamai veikti medžiagos, iš kurios pagaminti apvalieji stropai.
Reikėtų atkreipti dėmesį į papildomas tvirtinimo detales ir kėlimo įrangą – jie turi būti suderinami su stropais. Taip pat, reikia pasirinkti, ar stropų galuose bus tvirtinimo detalės, ar minkštos kilpos.

Jeigu stropas su minkšta kilpa naudojamas sukabinimui su kabliu arba tvirtinimo detale, kilpa turi būti ne mažiau kaip 3,5 karto ilgesnė už kablio arba tvirtinimo detalės didžiausią storį, o jos kampas negali būti didesnis nei 20°.

Kabinant stropą su minkšta kilpa prie kėlimo įrenginio, jo dalis, prie kurios tvirtinama kilpa, turi būti tiesi, jeigu stropo atraminis plotis yra mažesnis nei 75 mm. Šiuo atveju tvirtinimo prie kėlimo įtaiso vietos išlinkimo spindulys turi sudaryti bent 0,75 stropo atraminio pločio. Plačiam stropui poveikį gali daryti kablio vidinis spindulys, t.y. jeigu kablys per siauras, stropo apkrova nepasiskirstys tolygiai per visą kablio plotį.

Stropų negalima perkrauti. Teisingi apkrovos koeficientai pagal kėlimo būdą nurodyti lentelėje. Kai kuriems būdams darbinės apkrovos gali būti nurodytos žymėjimo plokštelėje. Daugiašakiams stropams negalima viršyti didžiausio kampo į vertikalę.
Stropus reikėtų apsaugoti nuo dilimo ir dėvėjimosi dėl apkrovos ir kėlimo įtaisų. Jeigu kartu su stropais pateikiamos apsaugos nuo pažeidimų bei dėvėjimosi, tokiu atveju reikia išdėstyti teisingai. Galbūt reikės pasirūpinti papildoma apsauga.

Prijungimo būdas
Būtina laikytis tinkamų stropavimo instrukcijų – pakėlimo ir nuleidimo veiksmus suplanuoti prieš pradedant perkėlimą.

Apvaliuosius stropus reikėtų teisingai išdėstyti ir saugiai pritvirtinti prie krovinio. Stropus ant krovinio reikėtų uždėti taip, kad jie galėtų išsitiesinti ir keliant apkrova tolygiai pasiskirstytų per visą plotį. Draudžiama surišti ir persukti stropus.
Visos kilpos kėlimo metu turi būti įtemptos kartu su stropu.

Žymėjimų plokšteles reikėtų saugoti nuo pažeidimo, jas atitraukiant nuo krovinio, kablio ir pan.

Krovinį reikėtų pritvirtinti prie stropo taip, kad jis keliant neišslystų ir neapvirstų. Stropus reikia išdėstyti taip, kad užkabinimo taškas būtų ties krovinio svorio centru, krovinys būtų pusiausvyras ir stabilus. Jeigu svorio centras nebus ties užkabinimo tašku, stropas gali nuslysti.

Krepšio (U) tipo užkabinimas
Naudojant krepšio (U) tipo užkabinimą, krovinį reikia papildomai apsaugoti, nes jis nėra sugriebtas kaip per užneriamąjį užkabinimą, todėl stropas gali pasislinkti nuo užkabinimo taško. Naudojant du stropus, patariama naudoti skėtiklį, kad stropų šakos būtų kuo artimesnės vertikalei ir, kad apkrova jose pasiskirstytų tolygiai.

Užneriamasis kėlimas
Naudojant stropą su užnėrimo galimybe, jį reikia uždėti taip, kad susidarytų natūralus (120°) kampas ir stropas nekaistų dėl veikiamos trinties. Draudžiama stropo kilpą užveržti per jėgą. Kroviniui kelti galima naudoti dvi užneriamas kilpas.

Simetrija keliant
Naudojant daugiašakius stropus, RDA vertės nustatomos laikant, kad visas stropas apkrautas simetriškai. Tai reiškia, kad keliant krovinį visos stropo šakos yra išsidėsčiusios simetriškai ir pasvirusios tokiu pat kampu į vertikalę.
Jeigu trišakio stropo ne visos šakos bus išdėstytos simetriškai į plokštumą, didžiausia apkrova teks tai šakai, kurios kampų su kitomis šakomis suma didžiausia. Su keturšakiu stropu bus tas pats, tačiau šiuo atveju reikia įvertinti ir keliamo krovinio stabilumą. Kai krovinys stabilus, jo pagrindinis svoris gali tekti trims ar net dviems stropo šakoms, o likusiosios tik prilaikys krovinį.

Kėlimo sauga
Keliant būtina užtikrinti darbuotojų saugą. Pavojingoje zonoje esančius žmones reikia perspėti apie būsimus darbus, o jeigu reikia ir evakuoti.

Negalima kišti rankų ar kitų kūno dalių prie stropo, kad nesužalotų beįsitempiantis stropas.

Prieš perkeliant krovinį reikia įvertinti ar tinkamai užkabintas stropas. Pakelti tiek, kad stropas įsitemptų, tada dar truputį pakelti krovinį ir pažiūrėti, ar jis gerai laikosi užkabinimo vietose. Tai ypač svarbu krepšio tipo užkabinimo ir pan. atvejais, kai krovinys laikosi tik dėl trinties.

Jeigu krovinys svyra, reikia jį nuleisti ir pakeisti užkabinimo vietas. Užkabinimo tikrinimą kartoti tol, kol bus užtikrintas keliamo krovinio stabilumas.

Keliant reikia stebėti, ar krovinys, pvz., nesisuka arba nekliūva už gretimų objektų.

Keliant vengti trūkčiojimų, nes tuomet padidėja stropą veikiančios jėgos.

Draudžiama vilkti stropą su kroviniu ar be krovinio žeme ir šiurkščiu paviršiumi.

Krovinio nuleidimas
Nuleidžiamą krovinį reikia taip pat kontroliuoti, kaip ir keliamą. Nuleidžiant krovinį, reikia stebėti, kad stropas neįstrigtų. Jeigu krovinys gali pažeisti stropą, jo negalima nuleisto ant stropo, taip pat, nereikėtų bandyti ištraukti stropo iš po ant jo nuleisto krovinio.

Stropų laikymas
Baigus kėlimo darbus, stropą reikia padėti į vietą. Nenaudojami stropai turi būti laikomi sausomis, švariomis ir gerai vėdinamomis sąlygomis ant lentynos, atokiai nuo šilumos šaltinių, chemikalų, dūmų, surūdijusių paviršių, tiesioginių saulės spindulių ir kitų ultravioletinės spinduliuotės šaltinių.

Prieš padedant stropą saugojimui, reikia jį apžiūrėti, ar nebuvo pažeistas darbo metu. Negalima pažeistų stropų padėti saugojimui.

Jeigu darbo metu ant kėlimo stropo pateko šarmo ar rūgšties, jį reikia nuskalauti vandeniu arba neutralizuoti tinkamomis medžiagomis.