Grandininių stropų tech. informacija

Bendra informacija: Grandininiai stropai dažniausiai naudojami kai yra atsparumo nusidėvėjimui ir ilgaamžiškumo poreikis. Tap pat grandininiai stropai atsparesni aukštos temperatūros poveikiui.
Medžiaga/Konstrukcija: Grandininiai stropai gaminami iš 8, 10 arba 12 klasės trumpagrandžių grandinių. Daugiašakių stropų šakų grandinių matmenys ir klasės turi būti vienodi. Su grandine sumontuotų dalių ribinė darbinė apkrova turi būti ne mažesnė negu pačios grandinės. Pagrindinis kėlimo žiedas su papildomais žiedais naudojamas tik 3-jų arba 4-ių šakų stropams gaminti.
Atsargos koeficientas: 4:1.

 

DARBINĖS APKROVOS - 12 klasė

Bendra informacija: Lentelėje nurodytas maksimalus krovinio kėlimo svoris 12 klasės grandinėms ir komponentams.
GrandinėSaugi darbinė apkrova (t)
Ø1-os šakos2-ų šakų ir apjuosiant*3-ų ir 4-ių šakų*Žiedinis

31470

31469

31474

16640

16641

16643

16638

16614

mm

Tiesiai

Kilpa

U-formos0°-45°45°-60°0°-45°45°-60°

Kilpa

72,361,94,723,352,3653,553,75
832,3664,2536,34,54,75
1054107,1510,67,58
1386,31611,281711,812,5
Factor (K)L10,821,412,11,51,6
*kai daugiašakiu stropu keliama darant kilpas galuose - saugi apkrova mažinama 20%

DARBINĖS APKROVOS - 10 klasė

Bendra informacija: Lentelėje nurodytas maksimalus krovinio kėlimo svoris 10 klasės grandinėms ir komponentams.

GrandinėSaugi darbinė apkrova (t)
Ø1-os šakos2-ų šakų ir apjuosiant*3-ų ir 4-ių šakų*Žiedinis

16613

16603

16605

16640

16641

16643

16638

16614

mm

Tiesiai

Kilpa

U forma0°-45°45°-60°0°-45°45°-60°

Kilpa

61,41,122,821,432,122,24
71,91,53,82,651,942,83
82,5253,552,55,33,754
1043,1585,64866,3
136,75,313,49,56,7141010,6
1610820141021,21516
191411,22820143021,222,4
2219153826,519402830
Koeficientas (K)L10,821,412,11,51,6
*kai daugiašakiu stropu keliama darant kilpas galuose - saugi apkrova mažinama 20%

Saugios darbinės apkrovos - 8 klasė

Bendra informacija: Lentelėje nurodytas maksimalus krovinio kėlimo svoris 8 klasės grandinėms ir komponentams.

GrandinėSaugi darbinė apkrova (t)
Ø1-os šakos2-ų šakų ir apjuosiant*3-ų ir 4-ių šakų*Žiedinis

31470

31469

31474

16640

16641

16643

16638

16614

mm

Tiesiai

Kilpa

U-forma0°-45°45°-60°0°-45°45°-60°

Kilpa

61,120,92,241,61,122,361,71,8
71,51,232,121,53,152,242,5
821,642,824,2533,15
103,152,56,34,253,156,74,755
135,34,210,67,55,311,288,5
1686,41611,281711,812,5
2012,510251712,526,51920
2215123021,21531,522,423,6
2621,21742,43021,24531,533,5
3231,525,2634531,56747,550
364032805640856063
40504010071501067580
456350126906313295100
Koeficientas (K)L10,821,412,11,51,6
* kai daugiašakiu stropu keliama darant kilpas galuose - saugi apkrova mažinama 20%

Naudojimo sauga

Apribojimai dėl kampų

Visi daugiašakiai grandininiai stropai turi horizontalią jėgos dedamąją, kuri didėja didėjant kampui į vertikalę.
Jeigu kampas į vertikalę didesnis nei 60º, nederėtų naudoti grandininio stropo, nes esant tokiam kampui šakas veikiančios jėgos smarkiai padidėja.

NENAUDOKITE DAUGIAŠAKIŲ STROPŲ TOKIAIS KAMPAIS, KAIP PARODYTA UŽTAMSINTAME PLOTE.

Taip pat reikėtų vengti mažesnio nei 15° kampo, nes krovinys gali prarasti stabilumą.

Naudojimo apribojimai

Grandininiai stropai dėl rūgščių ir šarmų poveikio gali tapti trapūs, todėl jų nereikėtų nardinti į rūgštinius, šarminius tirpalus arba naudotis jais prisotintose patalpose. Jeigu kiltų abejonių, kreipkitės patarimo į CERTEX.
Grandininių stropų negalima kaitinti, cinkuoti, dengti kitokia termine danga. Tokios procedūros gadina grandinių savybes ir nebegalios gamintojo sertifikatas.
Grandininius stropus galima naudoti iki -40 °C temperatūros, nemažinant ribinės darbinės apkrovos. Grandininius stropus galima naudoti tik laikantis lentelėje nurodytų leistinų temperatūros ribų. Netyčia perkaitinus stropą, jo nebegalima daugiau naudoti ir reikia pateikti CERTEX patikrai.
Naudojant grandininius stropus itin pavojingomis sąlygomis (pavyzdžiui, keliant žmones arba potencialiai pavojingus krovinius: išlydytą metalą, skylančias medžiagas, arba vykdant tam tikrą veiklą jūroje), pavojaus lygį turi įvertinti kompetentingas asmuo ir atitinkamai pakoreguoti ribines darbines apkrovas.

Darbo temperatūros

Grandinės klasėSumažintos ribinės (saugios) darbinės apkrovos, išreikštos % stropo RDA atžvilgiu
Temperatūra T, ºC
-40 - 200201 - 300301 - 400virš 400
81009075Nenaudoti
10100NenaudotiNenaudotiNenaudoti
10+100100100*Nenaudoti
1210060NenaudotiNenaudoti
* iki 380 °C

Ilgis

Leistina ilgio paklaida
Ilgis (L) matuojamas kaip parodyta paveikslėlyje.

Kiekvienos šakos ilgis (L) privalo būti kaip parodyta su leistina paklaida -0/+2 grandinės grandies ilgio.

Ilgio skirtumas (dažniausiai toks pats kiekvienai šakai) tarp ilgiausios ir trumpiausios šakos daugelio šakų strope, sujungiant dviguba jungtimi, negali viršyti 10 mm. Jei stropas 2 m ar trumpesnis, ilgesniems stropams 5 mm/m.

Žymėjimas

Stropai privalo turėti markiravimo plokštelę su gamintojo identifikavimu, saugia darbine apkrova (WLL), ilgiu, pagaminimo data ir  CE ženklinimu. 

Saugios darbinės apkrovos apskaičiavinmas

Saugios (ribinės) darbnės apkrovos (RDA) skaičiavimas grandininiams stropams
Turint tikslią informaciją apie svorį, kėlimo kampą ir svorio centro tašką, galima pasiskaičiuoti saugią darbinę apkrovą:

2-ų šakų
Saugi dabinė apkrova (t) = 2 x saugi darbinė apkrova vienos šakos x cos ß

3-ų ir 4-ių šakų
Saugi darbinė apkrova (t) = 3 x saugi darbinė apkrova vienos šakos x cos ß

Pastaba: Jei krovinio svoris paskirstytas proporcingai visoms 4 - ioms šakoms, tai galima skaičiuoti remiantis:

Saugi darbinė apkrova (t) = 4 x saugi darbinė apkrova vienos šakos x cos ß

ß = šakos kampas nuo vertikalios linijos (vertikalės).

Aštri briauna
Briaunų apsaugos, turėtų būti naudojamos siekiant apsaugoti grandinę nuo aštrių kampų, kurie gali deformuoti grandinę. Kaip teisingai parinkti saugą darbinę apkrovą, žiūrėkite lentelę.

Daugiašakiai stropai

Pagrindinio žiedo saugi darbinė apkrova turi būti lygi arba didesnė už stropo sugią darbinę apkrovą. Pagrindinio žiedo, naudojamo 3-ų ar 4-ių šakų stropams, papildomų žiedų saugi darbinė apkrova turi būti ne mažiau kaip 1,6 karto didesnė nei naudojamos grandinės.